POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 1 en 15 oktober 2024

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 01-10-2024  09:30 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  2 plaatsen beschikbaar
 405,00   12 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir module 6

Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een terugkom-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

 02-10-2024  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  5 plaatsen beschikbaar
 110,00   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir cursus najaar 2024

 10-10-2024  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 550,00   9 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Intervisietraining en begeleiding voor praktijkondersteuners

Samen leren en verbeteren is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Het draagt bij aan permanente kwaliteitsverbetering en vanuit dit perspectief willen we intervisie stimuleren en faciliteren. Dat doen we nu door intervisiebegeleiding aan te bieden. Het doel van deze training is dat jullie de techniek van intervisie in de vingers krijgen. Professionele begeleiding geeft structuur en diepgang. Voor beginnende groepen is begeleiding van meerwaarde om de intervisiemethodiek eigen te maken. Begeleiding voor bestaande groepen kan als een frisse wind of verandering van koers ingezet worden?Accreditatie is aangevraagd.

 01-12-2024  01:00 - 01:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  74 plaatsen beschikbaar
    8 accreditatiepunten