Huisarts, POH-s
Caspir cursus voorjaar 2023

 28-03-2023  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  2 plaatsen beschikbaar
 550,00   9 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir cursus vanaf oktober 2022

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. Doelstelling is om met behulp van spirometrie, de patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.Deze cursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten.

 13-04-2023  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 550,00   9 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir module 6

Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een terugkom-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

 11-05-2023  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  15 plaatsen beschikbaar
 110,00   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
E-learning Redux CAHAG

REducing Delay through edUcation in copd-eXacerbations (REDUX) kan helpen bij het optimaliseren van het management van longaanvallen bij COPD in de 1e lijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat REDUX de tijd tussen het ontstaan van klachten, voorafgaande aan een longaanval, en het zoeken van hulp door de patiënt met 70% verkort kan worden. Het sneller herkennen van vroege sympotomen en daarmee sneller behandelen kan zorgen voor een vermindering van de achteruitgang van kwaliteit van leven. Daarnaast kan het inzetten van REDUX ook een positief effect hebben op het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënten. Deze e-learning module neemt u mee in het proces om REDUX in uw patiëntenzorg en praktijk te implementeren.

 35,00   2 accreditatiepunten