POH-s, Verpleegkundig specialist
Intervisietraining en begeleiding voor praktijkondersteuners start eind mei 2024

Samen leren en verbeteren is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Het draagt bij aan permanente kwaliteitsverbetering en vanuit dit perspectief willen we intervisie stimuleren en faciliteren. Dat doen we nu door intervisiebegeleiding aan te bieden. Het doel van deze training is dat jullie de techniek van intervisie in de vingers krijgen. Professionele begeleiding geeft structuur en diepgang. Voor beginnende groepen is begeleiding van meerwaarde om de intervisiemethodiek eigen te maken. Begeleiding voor bestaande groepen kan als een frisse wind of verandering van koers ingezet worden?Accreditatie is aangevraagd.

 25-05-2024  01:00 - 01:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  75 plaatsen beschikbaar
    8 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
Regionale Scholingsdag KZF, regio Heerenveen

6 Accreditiepunten aangevraagd

 29-05-2024  09:15 - 16:30
 Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud  17 plaatsen beschikbaar
 30,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
Regionale Scholingsdag KZF, regio Drachten

6 Accreditiepunten aangevraagd

 05-06-2024  09:15 - 16:30
 Van der Valk Drachten  0 plaatsen beschikbaar
 30,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
Signaleren van kwetsbare ouderen - webinar

 13-06-2024  16:00 - 17:30
 0,00   2 accreditatiepunten