POH-s
Post HBO opleiding Ouderenzorg in de 1e lijn-Noord-Nederland

 12-09-2024  09:15 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  4 plaatsen beschikbaar
 4800,00   12 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
AED & Reanimatie

Wilt u leren hoe u een persoon reanimeert en defibrilleert volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)? Volg dan de geaccrediteerde training AED & reanimatie. In een 2,5 uur durende training leert u de basale reanimatie bij een baby/kind en volwassene toe te passen in combinatie met een AED.

 26-09-2024  19:00 - 21:30
 BHV Centrum Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 75,00   2 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 1 en 15 oktober 2024

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 01-10-2024  09:30 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 405,00   12 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir module 6

Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een terugkom-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

 02-10-2024  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 110,00   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
LEAN werken

Lean werken helpt je te richten op hoofdzaken in jouw praktijkvoering: wat voegt écht waarde toe? Het gaat om procesverbetering als normaal onderdeel van het werk, waarbij elke medewerker verantwoordelijk is voor het eigen handelen. Gevolg? Meer uitdaging, plezier en productiviteit.

 09-10-2024  17:30 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  5 plaatsen beschikbaar
 150,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir cursus najaar 2024

 10-10-2024  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 550,00   9 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
IMIS

 22-10-2024  19:00 - 22:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  14 plaatsen beschikbaar
 77,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
Wat wil de spirometrie mij vertellen?

Wat wil die spirometrie mij vertellen? Deze cursus dient u eenmalig te volgen en is bedoeld voor de huisartsenpraktijken die niet zelf spirometrie uitvoeren en het spirometrie onderzoek door anderen laten uitvoeren. Wanneer is er een indicatie voor spirometrie onderzoek? Wat moet u met de termen obstructie, restrictie, reversibiliteit, Z score en hyperinflatie? Hoe kunt u deze uitslag gebruiken in uw beleid voor astma en COPD patiënten? In één avond bent u geheel op de hoogte van de zin en onzin van spirometrie.

 22-10-2024  17:30 - 20:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  16 plaatsen beschikbaar
 90,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
Interculturele vaardigheden in relatie tot uw patiënt

 20-11-2024  18:30 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 0,00   3 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Intervisietraining en begeleiding voor praktijkondersteuners

Samen leren en verbeteren is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Het draagt bij aan permanente kwaliteitsverbetering en vanuit dit perspectief willen we intervisie stimuleren en faciliteren. Dat doen we nu door intervisiebegeleiding aan te bieden. Het doel van deze training is dat jullie de techniek van intervisie in de vingers krijgen. Professionele begeleiding geeft structuur en diepgang. Voor beginnende groepen is begeleiding van meerwaarde om de intervisiemethodiek eigen te maken. Begeleiding voor bestaande groepen kan als een frisse wind of verandering van koers ingezet worden?Accreditatie is aangevraagd.

 01-12-2024  01:00 - 01:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  72 plaatsen beschikbaar
    8 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
AED & Reanimatie

Wilt u leren hoe u een persoon reanimeert en defibrilleert volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)? Volg dan de geaccrediteerde training AED & reanimatie. In een 2,5 uur durende training leert u de basale reanimatie bij een baby/kind en volwassene toe te passen in combinatie met een AED.

 09-12-2024  19:00 - 21:30
 BHV Centrum Friesland  8 plaatsen beschikbaar
 75,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
E-learning Astma bij volwassenen - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten Astma en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een herzien/nieuwe richlijn Astma. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Deze standaard geeft u richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van astma bij volwassenen.

 67,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
E-learning CVRM - NHG

Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt en arts een investering in de toekomst. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM. CVRM is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leefstijl , kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.

 67,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
E-learning DM2 - NHG

Als deelnemer KZF dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten DM en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn DM. Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de E-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes mellitus type 2. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard (2021) Diabetes mellitus type 2.

 85,00   2 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Compressief Zwachtelen

E-learning - studeren wanneer het jou uitkomt!

 27,50   1 accreditatiepunt
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
Conflicthantering

 27,50   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
E-learning COPD - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten COPD en de e-learning dient u opnieuw te volgen na het uitkomen van een herziene/nieuwe richtlijn COPD. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard COPD. In deze herziening blijft het aanbevolen om de ziektelast bij COPD uit te drukken in de 4 subdomeinen. Het beleid dat hieruit volgt, is op een aantal punten aangescherpt. Individueel maatwerk wordt belangrijker. Bij de een ligt daarbij de focus op niet-medicamenteuze adviezen, zoals stoppen met roken of meer bewegen, en bij de ander op het medicamenteuze beleid.

 67,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
E-learning Kindermishandeling

 0,00   2 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
ECG maken en lezen

 27,50   1 accreditatiepunt
Huisarts, Doktersassistente, POH-s
Tekenbeet en ziekte lyme

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Valpreventie

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Wondverzorging

 27,50   2 accreditatiepunten