Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
VIPLive en Ouderenzorg voor Ketenpartners d.d. 4-12-2023 van 16.30 - 17.30 uur

De training VIPLive en Ouderenzorg is specifiek gericht op het digitaal samenwerken rondom de kwetsbare ouderen.

 04-12-2023  16:30 - 17:30
    0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
VIP Live webinar d.d. 07-12-2023 van 16.30 - 18.30 uur voor POH

VIPLive! per 1-1-2024. Per sessie wordt uitgelegd gegeven over de mogelijkheden van VIPLive

 07-12-2023  16:30 - 18:30
 0,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
VIPLive en Ouderenzorg voor Ketenpartners d.d. 7-12-2023 van 12.00 - 13.00 uur

De training VIPLive en Ouderenzorg is specifiek gericht op het digitaal samenwerken rondom de kwetsbare ouderen.

 07-12-2023  12:00 - 13:00
    0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
VIP Live webinar d.d. 11-12-2023 van 17.15 - 18.45 uur voor HA en PM

VIPLive! per 1-1-2024. Per sessie wordt uitgelegd gegeven over de mogelijkheden van VIPLive

 11-12-2023  17:15 - 18:45
 0,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
VIPLive en Ouderenzorg voor POH/PVK d.d. 11-12-2023 van 12.15 - 13.00 uur

De training VIPLive en Ouderenzorg is specifiek gericht op het digitaal samenwerken rondom de kwetsbare ouderen.

 11-12-2023  12:15 - 13:00
    0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
Zeg nee tegen agressie

 12-12-2023  17:30 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 0,00   4 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA
Kick off Regionale Transmurale Afspraak Hartfalen

 14-12-2023  18:00 - 21:30
 Van der Valk hotel Wolvega  0 plaatsen beschikbaar
 0,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
VIP Live webinar d.d. 14-12-2023 van 18.30 - 20.30 uur voor POH

VIPLive! per 1-1-2024. Per sessie wordt uitgelegd gegeven over de mogelijkheden van VIPLive

 14-12-2023  18:30 - 20:30
 0,00   0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
VIP Live webinar voor de Leefstijlcoach d.d. 14-12-2023 van 12.30 - 13.30 uur

VIPLive! per 1-1-2024. Per sessie wordt uitgelegd gegeven over de mogelijkheden van VIPLive

 14-12-2023  12:30 - 13:30
 0,00   0 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
SOH opleiding Friesland

 19-12-2023  11:00 - 16:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 2400,00   20 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Aanpak ouderenmishandeling

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Algemene Farmacologie

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Anders kijken naar agressie

 27,50   0 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Basale reanimatie voor volwassenen

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Communicatieve Vaardigheden

 27,50   0 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
E-learning Kindermishandeling

 0,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
E-learning Redux CAHAG

REducing Delay through edUcation in copd-eXacerbations (REDUX) kan helpen bij het optimaliseren van het management van longaanvallen bij COPD in de 1e lijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat REDUX de tijd tussen het ontstaan van klachten, voorafgaande aan een longaanval, en het zoeken van hulp door de patiënt met 70% verkort kan worden. Het sneller herkennen van vroege sympotomen en daarmee sneller behandelen kan zorgen voor een vermindering van de achteruitgang van kwaliteit van leven. Daarnaast kan het inzetten van REDUX ook een positief effect hebben op het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënten. Deze e-learning module neemt u mee in het proces om REDUX in uw patiëntenzorg en praktijk te implementeren.

 35,00   2 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Hygiënisch werken

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Impetigo en Furunkels

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s, Verpleegkundig specialist
Omgaan met psychiatrische stoornissen in de 1e lijns en Spoedzorg

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Oor uitspuiten

 27,50   1 accreditatiepunt
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
PIN e-learning Astma bij volwassenen - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten Astma en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een herzien/nieuwe richlijn Astma. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Deze standaard geeft u richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van astma bij volwassenen.

 63,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
PIN e-learning COPD - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten COPD en de e-learning dient u opnieuw te volgen na het uitkomen van een herziene/nieuwe richtlijn COPD. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard COPD. In deze herziening blijft het aanbevolen om de ziektelast bij COPD uit te drukken in de 4 subdomeinen. Het beleid dat hieruit volgt, is op een aantal punten aangescherpt. Individueel maatwerk wordt belangrijker. Bij de een ligt daarbij de focus op niet-medicamenteuze adviezen, zoals stoppen met roken of meer bewegen, en bij de ander op het medicamenteuze beleid.

 63,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
PIN e-learning DM2 - NHG

Als deelnemer KZF dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten DM en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn DM. Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de E-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes mellitus type 2. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard (2021) Diabetes mellitus type 2.

 80,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
PIN e-learnng CVRM - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname de keten CVRM en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt en arts een investering in de toekomst. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM. CVRM is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leefstijl , kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.

 63,00   2 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Privacybescherming en Informatiebeveiliging

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
SBAR (Situation Background Assessment and Recommendation)

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Compressief Zwachtelen

E-learning - studeren wanneer het jou uitkomt!

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
ECG maken en lezen

 27,50   1 accreditatiepunt
Huisarts, Doktersassistente, POH-s
Tekenbeet en ziekte lyme

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Wondverzorging

 27,50   2 accreditatiepunten
Huisarts, Doktersassistente, POH-s, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, PA, AIOS
GoodHabitz

 65,00   0 accreditatiepunten