Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
IMIS

Deze IMIS scholing bestaat uit een e-learning (40 minuten) en een scholing van 1,5 tot t2 uur

 03-10-2022  19:15 - 21:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  2 plaatsen beschikbaar
 18,50   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
Interpretatie spirometrie

Wat wil die spirometrie mij vertellen? Deze cursus dient u eenmalig te volgen en is bedoeld voor de huisartsenpraktijken die niet zelf spirometrie uitvoeren en het spirometrie onderzoek door anderen laten uitvoeren. Wanneer is er een indicatie voor spirometrie onderzoek? Wat moet u met de termen obstructie, restrictie, reversibiliteit, Z score en hyperinflatie? Hoe kunt u deze uitslag gebruiken in uw beleid voor astma en COPD patiënten? In één avond bent u geheel op de hoogte van de zin en onzin van spirometrie.

 06-10-2022  17:45 - 20:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  4 plaatsen beschikbaar
 135,00   0 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
SOH opleiding Friesland

 08-10-2022  10:00 - 17:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 2400,00   20 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir cursus vanaf oktober 2022

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. Doelstelling is om met behulp van spirometrie, de patiënten met longklachten beter te kunnen helpen.Deze cursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten.

 11-10-2022  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 550,00   9 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 14 en 28 oktober 2022

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 14-10-2022  01:00 - 01:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 250,00   12 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Jubileum symposium KZF

Dit jaar bestaat Ketenzorg Friesland 15 jaar en dat gaan we met jullie vieren! Al 15 jaar geven we samen met jullie inhoud aan de chronische zorg in de huisartsenpraktijk. Dat de zorg altijd in beweging is, weten jullie als geen ander. We zien ziekte en gezondheid nu in een ander perspectief en zetten in op Positieve Gezondheid. In 2040 heeft één op de drie Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen, dat vraagt om een andere werkwijze. Misschien heb je er al eens over gehoord, Integrale zorg, maar wat is dat nu eigenlijk en doe je dat nu al niet? In het land worden pilots gedaan en tijdens dit symposium zullen jullie hierover ervaringsverhalen horen, want ook wij gaan er mee aan de slag.

 27-10-2022  12:00 - 16:30
 De Pleats Burgum  23 plaatsen beschikbaar
 0,00   0 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 15 en 29 november 2022

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 15-11-2022  09:30 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 250,00   12 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 16 en 30 november 2022

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 16-11-2022  09:30 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 250,00   12 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
Langerhans Thema-avond

Als KZF deelnemer aan de keten DM, dient u deze scholing 1x per 2 jaar te volgen. Met het verschijnen van de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus in november 2021 is duidelijk dat maatwerk ook "uw pakkie aan" moet zijn.

 23-11-2022  18:45 - 21:45
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 205,00   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
Stoppen met Roken Vervolgcursus

In de NHG vervolgcursus Starten met Stoppen komen de volgende onderwerpen aan bod: Welke knelpunten kom je tegen in de huisartspraktijk? Wat zijn de laatste inzichten rond tabaksverslaving? Hoe kan ik complexe patiënten motiveren?

 24-11-2022  09:30 - 17:00
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 290,00   6 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
PIN e-learning Astma - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten Astma en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een herzien/nieuwe richlijn Astma. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Deze standaard geeft u richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van astma bij volwassenen.

 59,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s, Verpleegkundig specialist
PIN e-learning COPD - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten COPD en de e-learning dient u opnieuw te volgen na het uitkomen van een herziene/nieuwe richtlijn COPD. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard COPD. In deze herziening blijft het aanbevolen om de ziektelast bij COPD uit te drukken in de 4 subdomeinen. Het beleid dat hieruit volgt, is op een aantal punten aangescherpt. Individueel maatwerk wordt belangrijker. Bij de een ligt daarbij de focus op niet-medicamenteuze adviezen, zoals stoppen met roken of meer bewegen, en bij de ander op het medicamenteuze beleid.

 59,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
PIN e-learning CVRM - NHG

Als KZF deelnemer dient u deze e-learning te volgen bij deelname de keten CVRM en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt en arts een investering in de toekomst. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM. CVRM is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leefstijl , kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.

 59,00   2 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
PIN e-learning DM2 - NHG

Als deelnemer KZF dient u deze e-learning te volgen bij deelname aan de keten DM en de e-learning opnieuw te volgen na het uitkomen van een nieuwe richtlijn DM. Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de E-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes mellitus type 2. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard (2021) Diabetes mellitus type 2.

 75,00   2 accreditatiepunten
POH-s, Verpleegkundig specialist
Basistraining Leefstijlcoaching 6 en 20 december 2022

In deze tweedaagse basistraining krijg je van een leefstijlcoach met jarenlange ervaring een compacte en bruikbare basis mee. Je leert hoe je leefstijlcoaching kunt inzetten, hoe je een gezonde leefstijl eenvoudig maakt én je krijgt een doeltreffende manier van coachen mee. De training omvat theorie, reflectie op de eigen aanpak, oefening in gespreksvoering en het implementeren van het geleerde in de eigen praktijk.

 06-12-2022  09:30 - 16:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 250,00   12 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
Caspir module 6

Iedereen die de Caspir-cursus heeft gedaan en daar een certificaat voor heeft ontvangen, dient zijn of haar kennis actueel te houden door 2 x per 3 jaar een terugkom-scholing te volgen. Dit is module 6. Daarnaast dient u in die periode een portfolio in te leveren. De eisen voor de hercertificering van de Caspir kunt u hier downloaden. Voor het inleveren van een portfolio vindt u meer informatie op de pagina Caspir portfolio voor hercertificering.

 08-12-2022  17:45 - 21:30
 Stafkantoor Dokterszorg Friesland  0 plaatsen beschikbaar
 110,00   3 accreditatiepunten
Huisarts, POH-s
AED & Reanimatie

Wilt u leren hoe u een persoon reanimeert en defibrilleert volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)? Volg dan de geaccrediteerde training AED & reanimatie. In een 2,5 uur durende training leert u de basale reanimatie bij een baby/kind en volwassene toe te passen in combinatie met een AED.

 14-12-2022  19:00 - 21:30
 BHV Centrum Friesland  1 plaatsen beschikbaar
 75,00   2 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Aanpak ouderenmishandeling

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Algemene Farmacologie

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Anatomie Centraal Zenuwstelstel

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Compressief Zwachtelen

E-learning - studeren wanneer het jou uitkomt!

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
ECG maken en lezen

 35,00   1 accreditatiepunt
Huisarts, Doktersassistente, POH-s
Handhygiëne

 35,00   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Hygiënisch werken

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Impetigo en Furunkels

 35,00   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Intramusculair injecteren

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Omgaan met probleemgedrag

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Omgaan met Verlies

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Privacybescherming en Informatiebeveiliging

 27,50   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
SBAR (Situation Background Assessment and Recommendation)

 27,50   1 accreditatiepunt
Huisarts, Doktersassistente, POH-s
Tekenbeet en ziekte lyme

 40,00   1 accreditatiepunt
Doktersassistente, POH-s
Voeding en Bewegen

 27,50   0 accreditatiepunten
Doktersassistente, POH-s
Wondverzorging

 27,50   2 accreditatiepunten